Διαβήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης

Οι κύριοι τύποι σακχαρώδους διαβήτη είναι ο διαβήτης τύπου Ι (ινσουλινοεξαρτώμενος), ο διαβήτης τύπου ΙΙ και ο διαβήτης της κύησης.
Σε όλους τους τύπους Διαβήτη η συμβολή του σωστού Κλινικού Διαιτολόγου είναι τόσο σημαντική όσο και του σωστού Γιατρού - Διαβητολόγου.
Στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ όπου έχει ήδη ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή με φάρμακα δια του στόματος ή έχουμε την ενέσιμη ινσουλίνη υπάρχει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στην μείωση της φαρμακευτικής αγωγής όταν ο ασθενής ξεκινήσει ισορροπημένη διατροφή με τον Κλινικό Διαιτολόγο του μέχρι ακόμη να φτάσει στο σημείο να σταματήσει την ινσουλίνη και να υποστηριχθεί μόνο με φάρμακα δια του στόματος με την συνεργασία του θεράποντα ιατρού του!